BVS

Skador & Sanering

BVS har väl utarbetade metoder att utföra olika typer av skador och saneringar efter nedanstående:

 • Bucklor i karossen (parkeringsskador)
 • Stöld (glas,rök,blod etc)
 • Vandalisering (repor i lacken)
 • Klotter (spryafärg, spritpennor, färg etc)
 • Färgborttagning (färgpartiklar från industri, målarfärg etc)
 • Brand (lackförändringar, röklukt, sot etc)
 • Nedfall (färg, sot. cement etc)
 • Lukt (odörer, cigarettrök, djur etc)
 • Lackskador (färgbättring, repor etc)
 • Läder, vinyl och textilskador
 • Dekaler borttagning
 • Vatten och fuktskador

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå